Program 2017

Moderator/konferansier: Arne O.Holm, High North News

 • Konferansesjef Bror Myrvang, Bodø kommune 09:00-09:05
  Velkomsthilsen
 • Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen 09:05 – 09:20
  Det arktiske perspektivet
 • Statssekretær Tom Cato Karlsen, Samferdselsdepartementet 09:20 – 09:35
  EU og nasjonal RPAS-politikk – utviklingstrekk
 • Intervju med drone- og adm dir Ivan C Burkow, Norut 09:35-09:40
 • Seniorforsker og Dr.Philos May-Britt Ellingsen, Norut 09:40 – 09:55
  Dronenæringen i Norge
 • Pause og utstilling 09:55 – 10:30
 • Produktdirektør PRS Dag Henning Paulsen, FLIR Unmanned Aerial Systems AS (tidl. Prox dynamics AS) 10:30 – 11:00
  En innovasjonshistorie fra droneindustrien
 • Seks kjappe fra Forsvaret, UiT, Andøya Space Center, Salten Brann, Nordic Unmanned og Norsk dronepilotforening 11:00-11:30
 • Lunsj 11:30 – 12:15
 • Andøya Space center 12:15 – 12:30
  Fra visjon til virkelighet – et nasjonalt dronesenter under den arktiske himmelen?
 • Per Arild Konradsen, First Scandinavia 12:30 – 12:50
  Droner og ungdom – hva kreves av oss
 • Aksel Transeth, SINTEF 12:50 – 13:10
  IKT og ubemannede systemer – hvor ligger mulighetene og utfordringene med nye teknologier?
 • Pause 13:10 – 13:40 
 • Helge Veum og Elisabeth Krauss Amundsen, Datatilsynet 13:40 – 14:00
  Er droneovervåking en utfordring?
 • Oberst Carl Christian Stikbakke, Cyberforsvaret 14:00 – 14:20
  Bildebygging – datateknikk i praksis
 • Orlogskaptein Jo Erik Karlsen og Kapteinløytnant Stein Magne Eidissen, Kystvakten 14:20 – 14:40
  Kystvaktens droneaktivitet, fremtidige planer og samarbeid med Kystverket
 • Hanne Johansen og Lennart Johansen, Fly Lavt  14:40 – 14:50
  Droneplanlegging gjennom kunstig virkelighet
 • Pause og utstilling 14:50 – 15:30
 • Direktør Jan Petter Steinland, Luftfartstilsynet 15:30 – 15:50
  Regulators syn på en dronebransje i hurtig teknologisk og økonomisk utvikling
 • Viggo Aronsen, sjefsingeniør/ingeniørgeolog, Statens Vegvesen 15:50 – 16:10
  Statens vegvesen og droner – bruksområder og muligheter
 • Arthur Schucter, UiT 16:10 – 16:30
  Big data and drones, how to handle the drone data and reduction of redundancy.
 • Torbjørn Houge, Maritime Robotics 16:30 – 16:50
  Droner – made in Norway
 • Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll 16:50 – 17:00
  Avslutning

Med forbehold om endringer.