Om Droner i Norge

droner-i-stormen-foto-per-inge-johnsen56
Droner i Stormen 2016

Droner i Norge er en nasjonal konferanseserie som eies og drives av et nettverk som består av  Bodø kommune, Norut, Sintef, Fly Lavt og FIRST Scandinavia, Målsettingen er å fremme kunnskap om droner, utforske nye forretningsmuligheter og bidra til innovasjon i en raskt voksende næring. Vi sørger for at dronebransjen får nærkontakt med andre industrier og fagmiljøer.

Både næringsliv, myndigheter og akademia er med på å sette ubemannet flyging på dagsorden, og bidrar faglig til Droner i Norge. Nordlands og Bodøs luftfartsmiljøer er særdeles sterke – vi har gode forutsetninger for spre kunnskap og engasjere dronebransjen og kundene deres.

Ønsker du å være utstiller på konferansen?
Ta kontakt med Espen Westermann, Prosjektleder Flybyen på espen.Westermann@bodo.kommune.no

Klikk her for å melde deg på konferansen