Om Droner i Norge

droner-i-stormen-foto-per-inge-johnsen56

Droner i Stormen 2016

Droner i Norge 2018 er den tredje nasjonale dronekonferansen i Bodø, og arrangeres i regi av Bodø kommune, BRUS, Fly lavt, NORUT, Andøya Space Center, First Scandinavia, Nordland fylkeskommune og samarbeidsarenaen for dronevirksomheten i nord. (kunnskapsparken Bodø)
Konferansen vil ha følgende aktiviteter:

  • Foredragsaktivitet
  • Utstilling for droneleverandører, droneoperatører, petroselskaper samt leverandører i begge verdikjedene.

Konferansen skal ha deltakelse fra hele Norge; politikk, petroleumsnæringen, leverandører, luftfarten, samferdselsmyndigheter, petroleumsmyndigheter, oljevern,
søk og redning, miljøsikkerhet, IT/IKT, utdanning/akademia og ikke minst hele dronebransjen.

Elever og studenter som er spesielt interessert i flygning, robotisering og/eller datateknikk, er spesielt velkomne.

Målsetting

2018-konferansen skal informere potensielle brukere og kunder innen petroleumssektoren om anvendelsesmuligheter knyttet til ubemannende luftfartøyer. Dronenæringen skal få informasjon om hvilke krav petronæringen stiller til sine leverandører, og hvilke forhold de må være forberedt på å operere under.

Konferansen skal spesielt belyse utfordringer med krevende klimatiske forhold, store avstandene og andre utfordringer i Nordområdene. Myndighetssiden og regelverk ved flyging, både offshore og i andre områder, skal også belyses.

Droner i Norge 2018 skal underbygge innovasjon og utnyttelse av ubemannede rotor og fastvinget flymaskiner i petroleumsnæringens verdikjeder med tanke på økt sikkerhet for personell, materiell og drift, kostnadsreduksjoner samt effektivisering av industrien

Droner i en nordområdepolitisk sammenheng

Droner i Norge

Droner i Norge

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Droneutviklingen må sees i sammenheng med økt aktivitet i nord. Nordområdene trenger ubemannet flyging. Solide kompetansemiljøer for droner er etablert i nord, og et samarbeid (arena) mellom droneaktører er i emning. Nordområdene egner seg godt som en testarena for droneoperasjoner.

Forholdet til IKT og informasjonsbehandling

Droner sees i sammenheng med robotisering og IKT-utviklingen i samfunnet. Både fjernstyrte og autonome droner er basert på datateknologi i konstruksjon, drift, luftkontroll og tjenesteleveranser. Flere dronetyper leverer informasjon som hovedprodukt (bilder, film, målinger). Problemstillinger som kommunikasjon, datalagring, distribusjon og datasikkerhet er aktuelle. En del av nytteeffekten og konkurranseevnen som kan skapes gjennom ubemannet flyging, må gründes i datateknikkmiljøer.