Foredrag 2018

Foredragsholdere under årets konferanse er:

 • Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant (AP)
 • Odd Roger Enoksen, Direktør Andøya Space Center
 • Jens Petter Duestad, Operativ leder Avinor / RTC
 • Malin Johansen, NCE Aquaculture
 • Kjell Givær, Petro Arctic
 • Norges fiskarlag
 • Rune Storvold, Norut
 • Vegar Hovstein, Maritime Robotics
 • Bodil Holst og Morten Ansteensen, Universitetet i Bergen
 • Francesco Scibilia, Statoils dronestudie, STATOIL/SINTEF
 • Innovative droneselskaper presenterer teknologi og tjenester
 • Ingelin Noresjø, Fylkesrådet
 • Marius Ytterstad, Ytterstad fiskeriselskap AS