Droner i Stormen, 2016

Tid Navn Innhold 
0900-0905 Ordfører Ida Pinnerød, Bodø kommune Velkomsthilsen
0905-0935 Statssekretær Amund Drønen Ringdal i Samferdsels-departementet EU og nasjonal RPAS politikk. Faglig innledningsforedrag.
0935-1010 Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen Droner i en arktisk kontekst.
1010-1030 Pause Utstillinger, vrimling.
1030-1120 NORUT AS v/Rune Storvold og Daniel Stødle Droneoperasjoner, herunder IT-aspektet.
1120-1200 Daglig leder UAS Norway Anders Martinsen Anvendelse av RPAS – mulighetene.
1200-1300 Lunch
1300-1330 Luftfartstilsynet Ny forskrift om droneflyging.
1330-1410 Knut Torbjørn Moe Kan droner utgjøre en trussel mot alminnelig samfunnssikkerhet, bedrifter og aktivitet?
1410-1440 Pause Utstillinger, vrimling.
1440-1520 Forsvaret Kontreadmiral Ketil Olsen Droner i Forsvaret.
1520-1600 Rune Larsen,

Blue-Ocean-Robotics (Danmark)

Droner, fisk og oljeutslipp.
1600-1650 Andøya Space Center v/ Odd Roger Enoksen (20 min)

Maritime Robotics AS v/ Vegard Hovstein (20 min)BRUS v/ Odd-Emil Ingebrigtsen (10 min)

Dronesatsning i nord – flyr vi i medvind?
1650-1700 Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll Avslutningsforedrag.