Program 2019

Droner i Norge

Dag 1 – tirdag 9. april

Kommunale bestillere og lokale og nasjonale leverandører

Konferansier: Knut Folkestad

10.00 – 12.00: Åpent for utstillere og vandrere.

11.00 – 12.00: Felles lunsj

12.00 – 12.10: Åpning ved Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen

12.10 – 12. 20: In-briefing og plan for dagen og kvelden ved Knut Folkestad.

12.20 – 12.30: Hvordan kan droner bidra i søk og redning, samt forhindre og begrense miljøskade i arktiske områder?
Børje Edvardsen, Andøya Test Center

12.30 – 13.00: Eksempler på kommunal, fylkeskommunale og private bruksområder

  • Bruk av droner som verktøy i Oslo Havn,Edvin Kongsten Wibetoe, Oslo Havn
  • Herøy kommune – Kommunale bruksområder, Espen Bergø
  • 4×4: Finnmark rundt med 4 hjul og 4 propeller. Vidar Kilen, NORCE

13.00 – 13.20: Mingletid

13.20 – 14.00: Innovativ anskaffelse, Maiken Nilsen Stensaker, NHO

14.00 – 14.25: Paneldebatt: Bestillerkompetanse og leverandørkompetanse, eksempler på erfaringer
• Tobias Sivertsen, Scanflight
• Odd Emil Ingebrigtsen, Indre Salten Energi
• Anders Martinsen, UAS Norway
• Lars A. Landsnes, Nordic Unmanned

14.25 – 14.40: Bruksområder innen brann, søk og redning, Salten Brann

14.40 – 15.00: Mingletid

15.00 – 15.15: Samarbeid: Hvordan flere aktører kan samarbeide for å få større kontrakter. Nordic Unmanned, Lars A. Landsnes

15.15 – 15.25: Dronebruk i «normale kriser». Casestudie: Skredulykke Blåbærfjellet. Tromsø Røde kors.

15.25 – 15.45: Utstyr og materiell. Xinqi Yan, DJI China

15.35 – 16.00: Gjeldende regelverk. Ansvar, heads-up og tips. Luftsfartstilsynet ved Even Birkleland

16.00 Avslutning

16.05 – 18.00: Åpne stands for utstillere og vandrere.


Dag 2 – 10. april 

08.30:- 08.35: Åpning ved Knut Folkestad

08.35 – 09.10: Forskningsmidler og offentlig/privat samarbeid i et lokalt og regionalt perspektiv. BRUS AS, Elnar Remi Holmen.

09.10 – 09.30: Nytt innovasjonssenter innen droner og småsatellitter? SINTEF, Aksel Transeth

09.30 – 09.45: Sikkerhet og sikkerhetskultur for lette droneoperatører og oppdragsgivere. Jo Bjørn Skatval, Norsk Flygerforbund

09.45 – 10.15 Mingling

10.15 – 10.30 State of the industry.Rune Storvold, NORCE

10.30 – 11.00: Er det behov for et test- og kompetansesenter i Norge?Anders Martinsen, UAS Norway

11.00 – 11.25 Mingling

11.25 – 11.40 Tre år som dronestudent på 15 minutter Frida Xiang Årsandøy, dronestudent

11.40 – 11.50 Oppsummering og avslutning.

11.50 – 14.00 Utstilling åpen

*Onsdag ordner den enkelte lunsj selv.

Ønsker du å være utstiller på konferansen?
Ta kontakt med Espen Westermann, Prosjektleder Flybyen på espen.Westermann@bodo.kommune.no