Petro Arctic gjennomfører en kartlegging av aktuelle nordnorske leverandører og kompetansemiljøer av dronetjenester.

-Petro Arctic ønsker å synliggjøre aktuelle nordnorske leverandører og miljøer av dronetjenester ovenfor Statoil og har derfor igangsatt dette kartleggingsarbeidet, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Les mer, og delta med informasjon om din virksomhet i denne kartleggingen:

Droner - Statoil
Foto: Petro Arctic

http://petroarctic.no/nyheter-arrangement/nyhetsarkiv/news/2018/01/04/Bruk-av-droner-en-kartlegging-av-leverandorer-og-kompetansemiljoer-i-Nord-Norge-/