En selvflygende drone skal frakte gods og lande på sjøen

Utvikler løsning som skal bli billigere enn fly og mye raskere enn skip.

Sjøflydroner kan åpne for internasjonal distribusjon av varer fra steder som i dag ikke har internasjonale flyplasser. Alt som trengs er en havn.

Les mer om utviklinken av en sjøflydrone her:

sjofly-drone
Illustrasjon: Natilus

https://www.tu.no/artikler/en-selvflygende-drone-skal-frakte-gods-og-lande-pa-sjoen/415166?utm_source=newsletter-2017-12-29&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter