Introduksjonskurs til grunnleggende RPAS operasjoner i Bodø Uke 13

Kurset gir en introduksjon til relevant flyteori og regler som gjelder for flyging med ubemannede farkoster under visuelle forhold (VLOS). Kurset gir en innføring til flyging av multirotor-RPA. Kurset gir også en innføring i hvordan forenklede operasjonsmanualer for RPAS-operasjoner bygges opp og hvordan risikoanalyser til denne lages, samt en introduksjon i hvordan vanlige operasjonsmanualer er bygd opp.

Dette kurset vil gi kompetanse til å operere ihht til forskrift om luftfartøy uten fører om bord.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

 • Kandidaten har en grunnleggende kunnskap om regelverket som angår bruk av ubemannede luftfartøy under VLOS-operasjoner.
 • Kandidaten har en grunnleggende kunnskap om regelverket som angår fotografering, filming og opptak av data fra luftbårne sensorsystemer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan en forenklet operasjonsmanual lages etter gjeldende regelverk og kjenne til hvordan vanlige operasjonsmanualer er bygd opp.
 • Kandidaten kan lage risikoanalyser for VLOS-operasjoner.
 • Kandidaten har en grunnleggende kunnskap om hvordan en multirotor-RPA fungerer.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av VLOS-operasjoner, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til VLOS-operasjoner.
 • Kandidaten kan manøvrere multirotor-RPA i luftrommet på en sikker måte.
 • Kandidaten kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal forstå hvilke sikkerhetsrisikoer som er involvert i VLOS-operasjoner og kunne ta høyde for disse.
 • Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesning og 1-1 instruksjon i praktisk flyging.

Pris

15 000,- pr deltaker.

Varighet

5 dager.