Droneplanlegging gjennom kunstig virkelighet

Vi demonstrerer redigering og planlegging av drone flygninger med autopilot ved hjelp av 3-dimensjonal kunstig virkelighet, såkalt viritual reality (VR). VR er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. Slik teknologi gir oss mulighet til å planlegge en droneflygning med mye bedre situasjonsforståelse enn ved bruk av vanlige kart og waypoint innlegging.

Foredragsholder: Lennart Johansen. 40 år bosatt i Bodø. Jobber som softwareutvikler erfaring fra 3D kartutvikling og forsvarsindustrien.

Magnus Skogmo har er kommersiell trafikkflysertifikat og jobber som pilot. Han har militær utdannelse og har jobbet i forsvaret. Magnus har også studert vitenskapelig teori og psykologi ved The Arctic University of Norge. Sammen med formell utdannelse, har han mye kunnskap innen administrasjon, programmering og teknologi, menneskelige ressurs, og selvfølgelig luftfartrelaterte fag.