Viktig dronekontakt med Bane NOR SF (tidl. Jernbaneverket)

Mosjøen-baserte Scanflight har vunnet en kontrakt med Bane Nord om inspeksjon av
linjer, bruer og annen infrastruktur. Scanflight kan også levere tjenester innen masseberegning, rassikring, 3D-tegning og annet som statsforetaket trenger. Kontrakten løper 2+1+1 år. Konferanseleder Bror Myrvang sier at denne typen kontrakter mellom offentlige instanser og profesjonelle droneselskaper får vi se mer av i framtiden. Flere og flere statlige instanser oppdager nytteverdien ved ubemannet flyging. Myrvang har tro på at bransjen kommer til å utvikle seg med noen større og svært kompetente leverandører av ubemannet flyging, og at disse kommer til å konkurrere både om tjenester til det offentlige, kraftbransjen og andre store kunder.logo-scanflight