Norut presenterer dronenæringen i Norge

May-Britt Ellingsen

abilde-maybrittellingsen-portrett-tw1

May-Britt Ellingsen      Dr.Philos og seniorforsker

Dr. Philos, seniorforsker Norut

May-Britt Ellingsen har lang erfaring fra forskning på regional næringsutvikling, klyngeprosesser og innovasjon. Det er denne kunnskapen som er grunnlaget for analysen av dronenæringen Norut har satt i gang, og det er utdrag av denne forskningen Ellingsen skal presentere på Droner i Norge 2017.

CV: 

2015 Dr. philos, UiT Norges arktiske universitet

1993 Organisasjonssosiolog, Cand. polit. fra Universitet i Tromsø

1992-1994 Høgskolelektor ved Tromsø Lærerhøgskole

1994- Forsker ved Norut

1996-1999 NFR-stipendiat

Forskningstema: 
  • Følgeforskning
  • Tillit og kompetanse
  • Regionale og organisatoriske utviklingsprosesser
  • Velferdsteknologi

Her finner du May-Britt Ellingsens publikasjoner.